Conacul Mocioni din Foeni la control

0

Vizită de progres tehnica avut loc în cadrul proiectului de reabilitare, refuncționalizare și revitalizare a Conacului Mocioni din Foeni.
Carmen Ion, de la Unitatea de Management a Proiectului (UMP), din cadrul Ministerului Culturii, expert tehnic în cadrul proiectului, a efectuat o vizită de progres, în cadrul căreia a avut loc o întâlnire la sediul Consiliului Județean Timiș, promotorul proiectului, cât și o deplasare la obiectivul vizat. La întâlniri au participat administratorul public al județului Timiș, Marian Constantin VASILE – coordonator al proiectului, Andrei Lucaci – manager de proiect, membrii unității de implementare și reprezentanți ai proiectantului și constructorului.
Discuțiile s-au referit la progresul tehnic înregistrat și la etapele parcurse: cercetarea monumentului istoric și finalizarea documentației de proiectare pentru obținerea avizelor și autorizarea lucrărilor de restaurare. În prezent, la conac, sunt în curs de finalizare lucrările de cercetare arheologică preventivă, pentru a crea frontul de lucru necesar lucrărilor de construcții.
Proiectul este promovat la nivel internațional, astfel că punctul de trecere a frontierei de la Foeni (România-Serbia) creează condiții pentru transformarea Conacului Mocioni din Foeni într-un centru cultural de importanță euroregională.
Proiectul „Reabilitarea, refuncționalizarea și revitalizarea Conacului Mocioni din Foeni, Județul Timiș” este implementat de Consiliul Județean Timiș, în calitate de promotor de proiect, alături de Institutul Intercultural Timișoara și North Consulting ehf. din Islanda, în calitate de parteneri.

LASĂ UN COMENTARIU

Please enter your comment!
Please enter your name here