Deputatul Vasile Nagy: Trebuie să conștientizăm importanța ariilor protejate

0

Ariile protejate reprezintă un instrument de o valoare excepțională în demersurile de atenuare a impactului schimbărilor climatice, constituind, totodată, o soluție economică și esențială. Aceste entități naturale desemnează un rol de prim rang în eforturile de reducere a emisiilor de dioxid de carbon în atmosferă, contribuind cu aproximativ 15% la acest demers. Cu toate acestea, funcțiile lor transcend sfera ecologică, devenind veritabile bastioane de protecție împotriva calamităților naturale. Deputatul Vasile Nagy, președintele organizației județene Forța Dreptei Arad, a depus în Parlament o declarație politică pe tema rolului ariilor protejate.
„Ariile protejate acționează ca un scut natural ce înfruntă amenințările inundațiilor, servind drept rezervoare pentru absorbția excesului de apă. Prin această funcție vitală, ele previn dezastrele provocate de inundații, contribuind la siguranța comunităților. De asemenea, aceste arii au un impact semnificativ în stabilizarea solurilor, contracarând eroziunea și alunecările de teren, ceea ce, la rândul său, protejează terenurile agricole și infrastructura. În contextul României, țara este înzestrată cu o bogăție de obiective turistice, aflate în strânsă legătură cu ariile protejate. Diversitatea ariilor protejate desemnate în România este impresionantă, cuprinzând categorii precum Rezervațiile Științifice, Parcurile Naționale, Monumente ale Naturii, Rezervațiile Naturale și Parcurile Naturale. Totodată, există și categorii de arii protejate de interes comunitar, printre care se numără Ariile Speciale de Conservare, Siturile de Importanță Comunitară și Ariile de Protecție Specială Avifaunistică, acestea făcând parte din rețeaua europeană NATURA 2000. De asemenea, România se remarcă și la nivel internațional prin ariile protejate de interes global, precum Rezervațiile Biosferei recunoscute de UNESCO, Zonele umede de importanță internațională, situri RAMSAR, Siturile naturale ale patrimoniului natural universal, înscrise în lista UNESCO și Geoparcurile. Treptat, toți cei interesați trebuie să își însușească înțelegerea profundă a semnificației ariilor protejate și a rolului esențial pe care îl au în conservarea capitalului natural și cultural. Aceste entități reprezintă adevărate sanctuare ale biodiversității, ale valorilor naturale și culturale, și pun în aplicare măsuri de management menite să conserve și, acolo unde este necesar, să refacă ecosistemele naturale și populațiile de specii sălbatice. În același timp, aceste arii protejate reprezintă locuri de educație în aer liber, unde oamenii pot învăța despre importanța naturii și necesitatea conservării și dezvoltării durabile iar autoritățile și organizațiile de mediu ar trebui să continue eforturile de educație și conștientizare a populației cu privire la importanța ariilor protejate pentru mediu și societate”, a declarat deputatul Vasile Nagy, președintele organizației județene Forța Dreptei Arad.

LASĂ UN COMENTARIU

Please enter your comment!
Please enter your name here